شما اکنون در اتریش هستید.

اتریش در میان قاره اروپا است.

شما اکنون در امنیت هستید.

شما در این دفترچه اصول و قواعدی
را می‌بینید که در اتریش بسیار مهم هستند.

لطفا طبق این قواعد رفتار کنید.

Austrias geographical location in Europe

اتریش دارای دولت استوار تغییر ناپذیر و امینت ملی‌ می‌باشد.

اکثر مردم در اتریش زندگی‌ خوبی‌ دارند.

در اتریش همه مردم با هم همبستگی‌ دارند، همبستگی‌ ستون اساسی‌ جامعه است.

مرم اتریش مراقب هستند که اتریش ثابت و امن بماند. به همین دلیل هم برای خدمات پزشکی‌، آموزش، خدمات اجتماعی و همچنین امنیت مالیات پرداخت میکنند.

اتریش یک کشور متوسط از لحاظ اندازه است. اتریش ۸،۶ میلیون جمعیت (نفوس) دارد.

اتریش متشکل از نه ایالت است. (بورگن لند، کرنتن، نیدر استریش، ابراستریش، سالس بورگ، شتایرمارک، تیرول، فورال برگ و وین).

زبان رسمی‌ اتریش دویچ (آلمانی) است.

اکثر مردم اتریش مسیحی هستند.